+36 96 510 170 iskola@peterfy.hu
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szárnyra kelnek, mint a sasok,
Futnak és nem lankadnak meg, Járnak és nem fáradnak el.”

Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

(1) A különös közzétételi lista tartalmazza:

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
b.) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Csoport/Osztály

Engedélyezett létszám a működési engedélyben és alapító okiratban

Óvoda

Fáni 140/ 5 csoport
Maci 140/ 5 csoport
Katica 140/5 csoport
Süni 140/5 csoport
Pillangó 140/5 csoport
Általános Iskola
1a 500/13 osztály
1b 500/13 osztály
1c 500/13 osztály
2a 500/13 osztály
2b 500/13 osztály
3a 500/13 osztály
3b 500/13 osztály
4a 500/13 osztály
4b 500/13 osztály
5 500/13 osztály
6 500/13 osztály
7 500/13 osztály
8 500/13 osztály
8 évfolyamos gimnázium
5/I 310/8 osztály
6/II 310/8 osztály
7/III 310/8 osztály
8/IV 310/8 osztály
9/V 310/8 osztály
10/VI 310/8 osztály
11/VII 310/8 osztály
12/VIII 310/8 osztály
4 évfolyamos gimnázium
9 170/4 osztály
10 170/4 osztály
11 170/4 osztály
12 170/4 osztály
Alapfokú művészeti iskola
AMI 240/12 osztály
Kollégium
Kollégium

29/kollégium

Intézményünkben a jogszabályok által meghatározott beiratkozási rendet és időpontokat követjük.

c.) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium térítési és tandíjai a 2022/2023.tanévre (festészet-grafika tanszak)

Tanulmányi átlag Éves térítési díj Éves tandíj
4,5-5 12 000 Ft 24 000 Ft
4-4,4 12 800 Ft 32 000 Ft
3,5-3,9 13 600 Ft 40 000 Ft
3-3,4 14 400 Ft 48 000 Ft
2-2,9 15 200 Ft 56 000 Ft
1-1,9 16 000 Ft 64 000 Ft

 

Iskolánkban a hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista tanulók térítési díj/tandíj-mentességet igényelhetnek.

 

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium óvodai, iskolai és kollégiumi étkezés térítési díjai a 2022/2023. tanévre

Óvoda 100 %:                                                                                           599 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Óvoda 100 % diétás:                                                                             1.260 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai tízórai + ebéd + uzsonna 100 %:                                                   913 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai tízórai + ebéd + uzsonna 50 %:                                                      457 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai ebéd 100 %:                                                                                   566 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai ebéd 50 %:                                                                                     283 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi reggeli 100 %:                                                                          293 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi reggeli 50 %:                                                                            147 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi ebéd 100 %:                                                                            665 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi ebéd 50 %:                                                                              333 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi vacsora 100 %:                                                                       439 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi vacsora 50 %:                                                                         220 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Ingyenes intézményi étkeztetést biztosítunk az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

Ingyenes intézményi étkeztetést biztosítunk az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével biztosítjuk

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló számára.

A  100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgadíjairól az alábbiak szerint rendelkezik:

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege:

– Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

– Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára. A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani. Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

A Magyarországi Evangélikus Egyház tanügy-igazgatási ellenőrzést tartott 2019.11.27-én, az ellenőrzés során mindent rendben
találtak.

e.) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

Az óvoda nevelési éve 2022.09.01. – 2023. 08.31. – ig tart.

Az óvoda nyitva tartása: 7.00 – 17.00.

Takarítási szünet: 2023.07.04. – 2022. 07.29.

Az iskolai szünetekben és a nyári időszakban az óvoda összevont csoportokkal, ügyeleti rendszerben működik. A szülők igényeinek felmérése, a gyermekük óvodai felügyeletével kapcsolatban előzetesen megtörténik.

A gyermekek elhelyezését a nyári takarítási szünet ideje alatt, a város két katolikus óvodáival kötött megegyezés alapján tudjuk biztosítani.

Nevelés nélküli munkanapok:

 • 11.04 – Játékkal, mesével nevelő óvónőkegyesületi találkozója – Gödöllő
 • 04.11. – Hittanmunkaközösség szakmai nap
 • 06. 23. – nevelői kirándulás

Áthelyezett munkanapok:

 • 10.15. – október 31. ledolgozása

Egyházi ünnepek:

 • 10.28. – Reformáció
 • 12.14. – Karácsonyi ovis istentisztelet, Karácsonyváró szeretetvendégség
 • 01.06. – Vízkereszt ünnepe
 • 03.30.- Húsvéti Fehérke koncert
 • 05.18. – Mennybemenetel ünnepe
 • 05.26. – Pünkösd

Kiemelt rendezvények:

 • 10.07. – Véradás és kürtöskalácssütés
 • 10. 09. – 12. – Bajor – magyar óvodai találkozó Győr
 • 11.24. – Adventi munkadélután
 • 12.05. – Mikulás bábozás
 • 12.14. – Karácsonyváró szeretetvendégség – udvar
 • 01.25. – A modern kütyük hatása gyermekeink és a mi életünkre. Árt vagy használ óvodás korban? (Előadás szülőknek)
 • 02.16. – Farsangi mesejelenet
 • 02.17. – Farsang
 • 03.14. – Március 15.-i megemlékezés a pápai hagyományőrző huszárokkal
 • 03.30. – Húsvéti Fehérke koncert a gyerekeknek
 • 04.11. – Hittanmunkaközösség szakmai nap
 • 05.04.– Egyházmegyénk templomai kirándulás
 • 05.17. – A nagycsoportosok iskolába hívogatása
 • 05.24. – Nagycsoportosok búcsúztatása
 • 06.03. – Családos kirándulás
 • 06.09. – Kerti party – Vidám családos évbúcsúztató a Nemzeti Összetartozás jegyében

Szülői értekezletek:

 • 09.07. 17.00 – Csoport szülői értekezlet – tanévkezdés, nevelési programunk elemei, munkaterv, elégedettségmérés visszajelzés,
 • 02.01. 17.00 – Tanköteles korú gyerekek szüleinek szülői értekezlete: az iskola bemutatkozása
 • 04.26. 17.00 – Csoport szülői értekezlet – az év tapasztalatai, a csoport élete, tájékoztató a gyermekek fejlődéséről, év végi programok
 • 05.31. 17.00 – Új gyerekek szülői értekezlete – az óvodai élet rendje, Házirend ismertetése, csoport elosztások

Fogadó órák:

Előzetes egyeztetés alapján a szülők igénye szerint, illetve ha az óvónők indokoltnak látják bármikor nyitottak vagyunk a szülők megkeresése felé.

Nyílt napok:

Az elmúlt évek  tapasztalatai alapján a hagyományos nyílt napokat  (farsang, karácsonyi szeretetvendégség) abban az esetben szervezzük meg, ha az a gyermekek és a közösség egészségét nem veszélyeztetik. Életünket nyitott ajtók mellett éljük. A szülők mindennap betekintést nyerhetnek gyermekük és a csoport életébe. Az óvodánk iránt érdeklődő családoknak bemutató videót készítettünk, és velük személyes találkozásokat, beszélgetéseket szervezünk.

Iskolai tanév helyi rendje

Az iskola nyitva tartása: 06:30-21:00.

Szülői értekezlet 1-4. évf. 2022.09.06. (17:00), 2023.01.31. (17:00)
Szülői értekezlet 5-12. évf. 2022.09.13.(17:00), 2023.02.07.(17:00)
Fogadóóra: 2022.12.06., 2023.04.25.
Szünetek:

Őszi szünet: 2022.10.31-11.04.

Első tanítási nap: 2021.11.07. B hét

Téli szünet: 2022.12.19.-2023. 01.02.

Első tanítási nap: 2023. 01.03. B hét

Tavaszi szünet: 2023.04.03 – 04.11.

Első tanítási nap:2023.04.12. A hét

Ünnepélyek, megemlékezések:

Okt. 23-i: 2022.10. 21.

Szalagavató: 2022.12.09.

Márc.15.: 2023.03.14.

Ballagás 12. évf.: 2023.05.05. 16 óra
Ballagás 8. évf.: 2023.06.15. 10 óra
Tanévzáró ünnepély 1-4., ill. 5-12. évf.: 2023.06.18. 8:30, illetve 10:00
Adventi koncert, karácsonyi illatok: 2022.11.25.
Papírgyűjtés: 2022.10.10-11.
Reformáció megemlékezés: 2022.11.07. 1-2. óra
Diák Csendesnap: 2023.03.31.
Szombati munkanapok: 2022.10.15 –igazgatói szünet

Istentiszteletek 1-4. évf.

8:30 Öregtemplom

09.11., 10.09., 11.13., 12.11., 01.08., 02.12., 03.12., 05.14., 06.11.

Istentiszteletek 5-8. évf.

8:30 Öregtemplom:

09.25., 10.23., 11.27., 01.22., 02.26., 03.26., 04.23., 05.28.

Istentiszteletek 9-12. évf.

10:00 Nádorváros:

09.18., 10.16., 11.20., 12.18., 01.15., 02.19., 03.19., 04.16., 05.21.

 

f.) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Az Oktatási Hivatal 2016-ban két pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzését végezte el.

g.) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja az intézmény honlapján, valamint az intézmény a portáján megtalálható.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Óvodavezető 1 fő
Az óvodában dolgozó óvónők száma 10 fő
Iskola végzettségek Pedagógiai Főiskola 11 fő
  Fejlesztőpedagógus szakvizsga 4 fő
  Közoktatási vezető szakvizsga 2 fő
  Mozgásfejlesztés szakvizsga 1 fő
  Hagyományőrző pedagógus szakvizsga 1 fő

Dajkák, pedagógus munkát segítők száma, szakképzettsége

Az óvodában dolgozó dajkák száma 5 fő
Iskolai végzettségek Dajka szakképzettség 5 fő
  Érettségi 4 fő
Óvodatitkár Érettségi 1 fő
Pedagógiai asszisztens, óvoda Főiskolai diploma 1 fő
Takarító Szakközépiskola 1 fő
Takarító Szakiskola 1 fő

Óvodai csoportok száma: 5 vegyes csoport

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

Ssz.

Munkakör, végzettség

Tantárgyfelosztás

1.

Középiskolai tanár, történelem

Igazgató, történelem

2.

Középiskolai tanár, kémia, matematika

Igazgatóhelyettes, Kémia

3.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, alapfokú színjátszó rendezői

Magyar nyelv és irodalom

4.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

5.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, idegennyelvtanár

Magyar nyelv és irodalom, orosz

6.

 

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, idegennyelvtanár, mozgókép és médiaismeret

Magyar nyelv és irodalom, médiaismeret

7.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, idegennyelvtanár

Magyar nyelv és irodalom, német

8.

Középiskolai tanár, történelem, idegennyelvtanár

Történelem, német nyelv

9.

Középiskolai tanár, történelem

Történelem, társadalomismeret

10.

Középiskolai tanár, történelem, idegennyelvtanár

Történelem,  angol nyelv

11.

Tanár, idegennyelvtanár

Angol

12.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

13.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

14.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol

15.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár, történelem

Angol haladó, angol kezdő

16.

Tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

17.

Tanár, idegennyelvtanár

Francia kezdő, német haladó

18.

Idegennyelvtanár

Német haladó, német kezdő

19.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Német haladó

20.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, német haladó, német kezdő

21.

Tanító, idegennyelvtanár

Német

22.

Középiskolai tanár, ének-zene, idegen nyelv

Olasz nyelv

23.

Középiskolai tanár, informatika, idegennyelvtanár, magyar nyelv és irodalom

Informatika, német kezdő, német haladó, magyar nyelv és irodalom

24.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár, informatika

német kezdő, német haladó, informatika

25.

Középiskolai tanár, informatika, technika

Informatika, technika

26.

Középiskolai tanár, fizika, kémia

Fizika, kémia

27.

Középiskolai tanár, matematika, fizika, informatika

Matematika, fizika, informatika

28.

Középiskolai tanár, fizika, kémia

Fizika

29.

Középiskolai tanár, matematika, fizika

Matematika, fizika

30.

Középiskolai tanár, matematika

Matematika

31.

Középiskolai tanár, matematika, kémia

Matematika, kémia

32.

Középiskolai tanár, matematika

Matematika

33.

Tanár, matematika, kémia

Matematika, kémia

34.

Középiskolai tanár, biológia

Biológia, természetismeret

35.

Középiskolai tanár, biológia, földrajz

Biológia, természetismeret, földrajz

36.

Középiskolai tanár, biológia

Biológia

37.

Középiskolai tanár, vizuális kultúra

Vizuális kultúra, alapfokú művészeti iskolában: grafika és festészet alapjai

38.

Tanár, ének-zene tanár

Ének

39.

Tanár, testnevelő

Testnevelés

40.

Középiskolai tanár, testnevelő, gyógytestnevelés

Testnevelés, gyógytestnevelés, gyógyúszás

41.

Középiskolai tanár, testnevelő

Testnevelés, úszás

42.

Evangélikus lelkész, hittan

Hittan

43.

Evangélikus lelkész, hittan

Hittan

44.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, földrajz, hittan

Földrajz, hittan, természetismeret

45.

Gyógypedagógus

Gyógypedagógiai foglalkozás

46.

Táncpedagógus

Néptánc

47.

Tanító

Olvasás, fogalmazás, környezetismeret, nyelvtan, testnevelés

48.

Tanító

Technika, rajz, matematika

49.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezetismeret, ének

50.

Tanító

Matematika, rajz, technika, testnevelés

51.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, matematika, rajz, testnevelés

52.

Tanító

Matematika, technika, környezetismeret

53.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, rajz, környezetismeret, testnevelés, német nyelv

54.

Tanító

Ének, matematika, technika,

55.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, rajz, környezetismeret, ének

56.

Tanító

Matematika, testnevelés, olvasás, írás

57.

Logopédus

Logopédiai foglalkozás

58.

Tanító

Rajz, technika, ének

59.

Tanító

Olvasás, írás, matematika, rajz

60.

Tanító

Testnevelés, angol nyelv, ének, technika, matematika

61.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, matematika, rajz

62.

Tanító

Ének, technika, testnevelés

63.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, testnevelés, ének, rajz

64.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, rajz, technika

65.

Könyvtáros tanár (tanító)

Könyvtári órák

66.

Tanító

Igazgatóhelyettes, matematika

67.

Tanító

Technika

68.

Tanító

Matematika, ének, testnevelés

69.

Általános iskolai tanár

Kollégiumi nevelőtanár

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Gazdasági vezető

Egyetemi diploma

1 fő

Gazdasági ügyintéző

Főiskolai diploma

1 fő

Védőnő

Egyetemi diploma

1 fő

Pénztáros

Érettségi

1 fő

Iskolatitkár

Érettségi

1 fő

Főiskolai diploma

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Egyetemi diploma

1 fő

Rendszergazda

Főiskolai diploma

1 fő

Egyetemi diploma

0,5 fő

Portás

Szakközépiskola

2 fő

Karbantartó

Szakmunkásképző

1 fő

Udvari kisegítő

Szakmunkásképző

1 fő

Laboráns

Egyetemi diploma

1 fő

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

Lemorzsolódás:

Lemorzsolódott tanulónk a 2021/2022. tanévben nem volt. Tankötelezettségét és óvodakötelezettségét minden gyermek teljesítette.

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

12/VIII. osztály

8 évfolyamos gimnázium

4,59

12. osztály

4 évfolyamos gimnázium

4,28

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

1-4. évfolyam:

Az alsó tagozatban délelőtt zajlanak a tanítási órák, a gyerekek túlnyomó többsége a napközi otthonban, egy része pedig otthonában készül fel a következő napra. A napköziben egy óra a tanulásra, elmélyítésre, a tananyag rögzítésére szánt idő. Az alsós munkaközösség állásfoglalása, hogy annyi szóbeli és írásbeli feladat adható szorgalmi időben a tanulónak, amennyit ez alatt az egy óra alatt minden különösebb nehézség nélkül a gyermekek el tudnak végezni. Hétvégére az alsó tagozatban nem adunk házi feladatot, adható azonban ún. „szíves” feladat, melyet a tanulók saját választásuk szerint végezhetnek el. Adható még gyűjtőmunka, melyet csak otthoni körülmények között, esetleg szülői segítséggel tud megoldani a tanuló.

5-12. évfolyam:

A felső tagozatban az iskola tanulószobát működtet pedagógus felügyeletével. A játékon, levegőzésen túl tanulásra fordítható idő 1,5 óra. Ez idő alatt készítik el a diákok szóbeli és írásbeli feladataikat, beszélik meg tanárukkal a felmerült problémákat. A tanulószobát vezető pedagógus kapcsolatot tart a diákok szaktanáraival, osztályfőnökeivel.

A tanulók életkor szerinti változó, fokozatos terhelése:

 • 5-6. évfolyam 1,5-2 óra;
 • 7-8. évfolyam 2-2,5 óra
 • 9-12. évfolyam 3-4 óra intenzív tanulás.

Az írásbeli-szóbeli feladatok arányát az adott tantárgy határozza meg, azonban a kétféle feladattípus helyes arányára minden tantárgyon belül törekedni kell.

A feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy az egyes órák milyen időközönként kerülnek sorra a hét folyamán.

A számonkérések időzítését a szaktanároknak össze kell hangolnunk a tanulók egyenletes terhelésének biztosítása érdekében.

Hétvégére, tanítási szünetekre csak annyi feladat adható, amennyit egyébként egyik óráról a másikra kapnak a diákok.

A kötelező olvasmányok listáját a feldolgozást megelőző tanév végén ismertetni kell a tanulókkal.

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

A 2022/2023-as tanév rendjében meghatározottak szerint bemeneti és kimeneti mérések. 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Iskolai osztályok száma összesen: 26.
Létszámok:

Évfolyam

Osztály

Létszám

1.

1.a

28

 

1.b

28

2.

2.a

27

 

2.b

28

 

2.c

24

3.

3.a

30

 

3.b

29

4.

4.a

25

 

4.b

26

 

4.c

27

5.

5.

33

 

5/I

34

6.

6.

34

 

6/II

35

7.

7.

33

 

7/III

34

8.

8.

31

 

8/IV

34

9.

9.

35

 

9/V

36

10.

10.

34

 

10/VI

36

11.

11.

35

 

11/VII.

33

12.

12.

38

 

12/VIII

35

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

A kollégiumi nevelőtanárok végzettségét a (3) bekezdés a) pontja tartalmazza.

b) a szabadidős foglalkozások körét,

Csoportfoglalkozás, játék a közösségi térben naponta 19:00 – 20:00

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

A kollégiumi felvételhez jelentkezési lapot kell benyújtani. Kiskorú tanulót a szülő vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján, nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján vesszük fel.  A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A kollégiumi ellátás igénybevételének lehetőségeit Házirendünk tartalmazza.

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

Kollégiumi csoportok száma: 1

Kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók száma: 27 fő.

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

A pedagógusok végzettségét a (3) bekezdés a) pontja tartalmazza.

c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és továbbképző évfolyamok száma

Megtalálható az alapfok helyi tantervében.

f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,

Az alapfokú művészeti iskola félévi és év végi kiállítást szervez.

h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát. Képző-és iparművészeti ág

Évfolyam

Csoport

Létszám

Alapfok 1.

1.a

21

Alapfok 2.

2.a

21

Alapfok 3.

3.a

6

Alapfok 4.

4.a

21

 

Közelgő események

No event found!
H
K
Sze
Cs
P
Sz
V
29
30
1
2
3
4
5
Események: április

29

Események: május

1

Események: május

2

No Events
Események: május

3

No Events
Események: május

4

No Events
Események: május

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Események: május

6

Események: május

7

No Events
Események: május

8

No Events
Események: május

9

No Events
Események: május

10

No Events
Események: május

11

No Events
Események: május

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Események: május

13

Események: május

14

No Events
Események: május

15

No Events
Események: május

16

No Events
Események: május

17

No Events
Események: május

18

No Events
Események: május

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Események: május

20

Események: május

21

No Events
Események: május

22

No Events
Események: május

23

No Events
Események: május

24

No Events
Események: május

25

No Events
Események: május

26

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Események: május

27

Események: május

28

Események: május

29

Események: május

30

No Events
Események: május

31

No Events
Események: június

1

Események: június

2

Elérhetőség

+36 96 510 170
iskola[at]peterfy.hu
Péterfy Sándor utca 2

9025  Győr Magyarország

OM-kód: 030546

Vezetőség

Igazgató lelkész: Vancsai József
Igazgató: Kolarovszki Zoltán
Igazgatóhelyettes: Győryné Timár Henriette
Igazgatóhelyettes: Murányi Péter
Igazgatóhelyettes: Marekné Stubán Beáta
Óvodavezető: Tóthné Szebeni Gyöngyi
Gazdasági vezető: Hujber Krisztina