+36 96 510 170 iskola@peterfy.hu
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szárnyra kelnek, mint a sasok,
Futnak és nem lankadnak meg, Járnak és nem fáradnak el.”

Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

(1) A különös közzétételi lista tartalmazza:

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
b.) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Csoport/Osztály

Engedélyezett létszám a működési engedélyben és alapító okiratban

Óvoda

Fáni

140/ 5 csoport

Maci

140/ 5 csoport

Katica

140/5 csoport

Süni

140/5 csoport

Pillangó

140/5 csoport

Általános Iskola

1a

500/13 osztály

1b

500/13 osztály

1c

500/13 osztály

2a

500/13 osztály

2b

500/13 osztály

3a

500/13 osztály

3b

500/13 osztály

4a

500/13 osztály

4b

500/13 osztály

5

500/13 osztály

6

500/13 osztály

7

500/13 osztály

8

500/13 osztály

8 évfolyamos gimnázium

5/I

310/8 osztály

6/II

310/8 osztály

7/III

310/8 osztály

8/IV

310/8 osztály

9/V

310/8 osztály

10/VI

310/8 osztály

11/VII

310/8 osztály

12/VIII

310/8 osztály

4 évfolyamos gimnázium

9

170/4 osztály

10

170/4 osztály

11

170/4 osztály

12

170/4 osztály

Alapfokú művészeti iskola

AMI 1.a

240/12 osztály

AMI 1.b

240/12 osztály

Kollégium

Kollégium

29/kollégium

Intézményünkben a jogszabályok által meghatározott beiratkozási rendet és időpontokat követjük.

c.) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium térítési és tandíjai a 2019/2020.tanévre (festészet-grafika tanszak)

Tanulmányi átlag

Éves térítési díj Éves tandíj
4,5-5 12 000 Ft 24 000 Ft
4-4,4 12 800 Ft 32 000 Ft
3,5-3,9 13 600 Ft 40 000 Ft
3-3,4 14 400 Ft 48 000 Ft
2-2,9 15 200 Ft 56 000 Ft
1-1,9 16 000 Ft

64 000 Ft

Iskolánkban a hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista tanulók térítési díj/tandíj-mentességet igényelhetnek.

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium óvodai, iskolai és kollégiumi étkezés térítési díjai a 2019/2020.tanévre

Óvoda 100 %:                                                                                           406 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai tízórai + menza+ uzsonna 100 %:                                                  587 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai tízórai + menza+ uzsonna 50 %:                                                    293 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai menza 100 %:                                                                                363 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Iskolai menza 50 %:                                                                                  181 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi reggeli 100 %:                                                                          188 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi reggeli 100 %:                                                                            94 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi ebéd 100 %:                                                                            427 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi ebéd 50 %:                                                                              213 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi vacsora 100 %:                                                                        282 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Kollégiumi vacsora 50 %:                                                                          141 Ft / adag (ÁFÁ-val)

Ingyenes intézményi étkeztetést biztosítunk az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

Ingyenes intézményi étkeztetést biztosítunk az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével biztosítjuk

 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló számára.

A  100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgadíjairól az alábbiak szerint rendelkezik:

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A fizetendő vizsgadíj összege: – Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 22.000,- Ft). – Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 37.000,- Ft). A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani. Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

Az Oktatási Hivatal 2018-ban intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést tartott.

e.) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

Óvodai nevelési év rendje                

Az óvoda nevelési éve: 2019.09. 01. – 2020. 08.31.- ig tart.

Az óvoda nyitva tartása: 7.00 – 17.00

Takarítási szünet: 2020. 06.29. – 07.26.

Nevelés nélküli munkanapok:

 • 11.12.- evangélikus óvodák őszi szakmai napja
 • 03.03. – evangélikus óvonők tavaszi szakmai napja
 • 04.14. – hittan munakközösség szakmai napja
 • 06.15. – évvégi munkatársi kirándulás

Áthelyezett munkanapok:

 • 12.07.
 • 12.14.

Egyházi ünnepek:

 • 10.25. – Reformáció
 • 12.18. – Karácsonyi ovis istentisztelet, Karácsonyváró szeretetvendégség
 • 01.06. – Vízkereszt ünnepe
 • 04.02.- Húsvéti Fehérke koncert
 • 05.21. – Mennybemenetel ünnepe
 • 05.29. – Pünkösd

Kiemelt rendezvények:

 • 10.11. – Kürtöskalácssütés és véradás
 • 10.28. – Elsősegélynyújtás és újra élesztés gyakorlata a mindennapokban
 • 11.12. – Evangélikus Óvónők Szakmai Napja – Győr
 • 11.28. – Adventi munkadélután a szülők részvételével
 • 12.18. – Karácsonyváró szeretetvendégség
 • 02.14. – Farsang
 • 03.14. – Március 15.-i megemlékezés a pápai hagyományőrző huszárokkal
 • 04.02. – Húsvéti Fehérke koncert a gyerekeknek
 • 04.14. – Hittan munkaközösség szakmai nap
 • 05.13. – Véradás
 • 05.23. – Családos kirándulás
 • 05.27. – Nagycsoportosok búcsúztatása
 • 06.03. – Nemzeti Összetartozás Napja – Cifra Műhely
 • 06.05. – Kerti – parti – Vidám évbúcsúztató

Szülői értekezletek:

 • 09.11. – Csoport szülői értekezlet – Az év végi szülői kérdőívek eredményei. Őszi programok. Életünk a program elvei alapján.
 • 11.20. – Tanköteles korú gyerekek szüleinek szülői értekezlete
 • 04.22. – Csoport szülői értekezlet – az év tapasztalatai, a csoport élete, szülői kérdőívek kiosztása
 • 05.13. – Új gyerekek szülői értekezlete – az óvodai élet rendje, Házirend ismertetése, csoport elosztások

Fogadó órák:

Előzetes egyeztetés alapján a szülők igénye szerint, illetve ha az óvónők indokoltnak látják bármikor nyitottak vagyunk a szülők megkeresése felé.

Nyílt napok:

Szülői értekezlet 5-12. évf. 2019.09.10.(17:00), 2019.02.04.(17:00)
Fogadóóra: 2019.12.03., 2020.04.21.
Ebédbefizetés: 2019.10.8-10.; 2019.11.12-14.; 2019.12.10-12.; 2020.01.14-16.; 2020.02.11-13.; 2020.03.10-12.; 2020.04.15-17.; 2020.05.12-14.; 2020.06.9-11.; 2020.06.22-24.
Szünetek:

Őszi szünet: 2019.10.28-11.03.

Első tanítási nap: 2019.11.04. A hét

Téli szünet: 2019.12.23.-2020. 01.05.

Első tanítási nap: 2020. 01.06. B hét

Tavaszi szünet: 2020.04.06 – 04.14.

Első tanítási nap:2020. 04.15. A hét

Ünnepélyek, megemlékezések:

Okt.23-i: 2019.10. 22.

Szalagavató: 2019.12.13.

Márc.15.: 2020.03.13.

Ballagás 12. évf.: 2020.04.30. 16 óra
Ballagás 8. évf.: 2020.06.12. 10 óra
Tanévzáró ünnepély 5-12. évf.: 2020.06.21 10 óra
Adventi koncert, karácsonyi illatok: 2019.11.29.
Papírgyűjtés: 2019.10.14-15
Diák Csendesnap 2020.04.03.
Szombati munkanapok 2019.12.07. és 2019.12.14. –igazgatói szünet

Istentiszteletek 5-8 évf.

8:30 Öregtemplom

09.22. (10 óra); 10.27.; 11.24.; 12.15.; 01.26.; 02.23.; 03.22.; 04.26.; 05.24.;

Istentiszteletek 9-12. évf.

10:00 Nádorváros

09.15.; 10.20.; 11.17.; 12.15.; 01.19.; 02.16.; 03.15.; 04.19.; 05.17.;
 • 12.18. – Karácsonyi szeretetvendégség
 • 02.14. – Farsang

Iskolai tanév helyi rendje

Az iskola nyitva tartása: 06:30-21:00.

f.) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Az Oktatási Hivatal 2016-ban két pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzését végezte el.

g.) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja az intézmény honlapján, valamint az intézmény a portáján megtalálható.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Óvodavezető 1 fő
Az óvodában dolgozó óvónők száma 10 fő
Iskola végzettségek Pedagógiai Főiskola 11 fő
  Fejlesztőpedagógus szakvizsga 2 fő
  Közoktatási vezető szakvizsga 2 fő
  Mozgásfejlesztés szakvizsga 1 fő
  Hagyományőrző pedagógus szakvizsga 1 fő

Dajkák, pedagógus munkát segítők száma, szakképzettsége

Az óvodában dolgozó dajkák száma 5 fő
Iskolai végzettségek Dajka szakképzettség 5 fő
  Érettségi 4 fő
Óvodatitkár Érettségi 1 fő
Pedagógiai asszisztens, óvoda Főiskolai diploma 1 fő
Takarító Szakközépiskola 1 fő
Takarító Szakiskola 1 fő

Óvodai csoportok száma és a csoportok létszáma

Óvodai csoportok száma: 5.

Óvodai csoportok létszáma (a nevelési év végére)

Fáni 28 fő
Süni 28 fő
Maci 25 fő
Pillangó 24 fő
Katica 28    ő

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

 

Ssz.

Munkakör, végzettség

Tantárgyfelosztás

1.

Középiskolai tanár, történelem

Igazgató, történelem

2.

Középiskolai tanár, kémia, matematika

Igazgatóhelyettes, Kémia

3.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, alapfokú színjátszó rendezői

Magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

4.

Tanár, magyar, idegennyelvtanár, média

Magyar nyelv és irodalom, médiaismeret

5.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, idegennyelvtanár

Magyar nyelv és irodalom, orosz

6.

 

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, idegennyelvtanár, mozgókép és médiaismeret

Magyar nyelv és irodalom, médiaismeret

7.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

8.

Középiskolai tanár, történelem, idegennyelvtanár

Történelem, német nyelv

9.

Középiskolai tanár, történelem

Történelem, társadalomismeret

10.

Középiskolai tanár, történelem, idegennyelvtanár

Történelem,  angol nyelv

11.

Tanár, idegennyelvtanár

Angol

12.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

13.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

14.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol

15.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár, történelem

Angol haladó, angol kezdő

16.

Tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, angol kezdő

17.

Tanár, idegennyelvtanár

Francia kezdő, német haladó

18.

Idegennyelvtanár

Német haladó, német kezdő

19.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Német haladó

20.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár

Angol haladó, német haladó, német kezdő

21.

Tanító, idegennyelvtanár

Német

22.

Középiskolai tanár, ének-zene, idegen nyelv

Olasz nyelv

23.

Középiskolai tanár, informatika, idegennyelvtanár, magyar nyelv és irodalom

Informatika, német kezdő, német haladó, magyar nyelv és irodalom

24.

Középiskolai tanár, idegennyelvtanár, informatika

német kezdő, német haladó, informatika

25.

Középiskolai tanár, informatika, technika

Informatika, technika

26.

Középiskolai tanár, fizika, informatika, matematika

Fizika

27.

Középiskolai tanár, matematika, fizika, informatika

Matematika, fizika, informatika

28.

Középiskolai tanár, fizika, kémia

Fizika, kémia

29.

Középiskolai tanár, matematika

Matematika

30.

Középiskolai tanár, matematika

Matematika

31.

Középiskolai tanár, matematika, kémia

Matematika, kémia

32.

Középiskolai tanár, matematika

Matematika

33.

Középiskolai tanár, matematika, ének-zene tanár

Matematika

34.

Középiskolai tanár, biológia

Biológia, természetismeret

35.

Középiskolai tanár, biológia, földrajz

Biológia, természetismeret, földrajz

36.

Középiskolai tanár, biológia

Biológia, természetismeret

37.

Középiskolai tanár, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom

Vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, alapfokú művészeti iskolában: grafika és festészet alapjai

38.

Középiskolai tanár, vizuális kultúra

Vizuális kultúra, alapfokú művészeti iskolában: grafika és festészet alapjai

39.

Tanár, ének-zene tanár

Ének

40.

Tanár, testnevelő

Testnevelés

41.

Középiskolai tanár, testnevelő, gyógytestnevelés

Testnevelés, gyógytestnevelés, gyógyúszás

42.

Középiskolai tanár, testnevelő

Testnevelés

43.

Evangélikus lelkész, hittan

Hittan

44.

Evangélikus lelkész, hittan

Hittan

45.

Középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom, földrajz, hittan

Földrajz, hittan

46.

Gyógypedagógus

Gyógypedagógiai foglalkozás

47.

Táncpedagógus

Néptánc

48.

Tanító

Olvasás, fogalmazás, környezetismeret, rajz, nyelvtan, matematika, testnevelés

49.

Tanító

Technika, fejlesztő foglalkozások

50.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezetismeret, ének

51.

Tanító

Matematika, rajz, technika, testnevelés

52.

Tanító

Olvasás, írás, matematika, ének, testnevelés

53.

Tanító

Német nyelv, technika, környezetismeret, rajz

54.

Tanító

Olvasás, írás, rajz, környezetismeret, testnevelés, német nyelv

55.

Tanító

Vizuális kultúra, matematika, technika,

56.

Tanító

Olvasás, írás, környezetismeret, rajz, ének

57.

Tanító

Matematika, testnevelés, technika

58.

Logopédus, tanító

Logopédiai foglalkozás, olvasás, írás, rajz, testnevelés, nyelvtan

59.

Tanító

Matematika, technika, ének, környezetismeret, testnevelés

60.

Tanító

Olvasás, írás, matematika, rajz, környezetismeret, nyelvtan

61.

Tanító

Testnevelés, angol nyelv, ének, technika

62.

Tanító

 Olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezetismeret, matematika, testnevelés

63.

Tanító

rajz, technika

64.

Tanító

Olvasás, nyelvtan, fogalmazás környezetismeret, ének, rajz

65.

Tanító

Technika, testnevelés

66.

Könyvtáros tanár (tanító)

Könyvtári órák

67.

Tanító

Igazgatóhelyettes, matematika

68.

Általános iskolai tanár

Kollégiumi nevelőtanár

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Gazdasági vezető

Egyetemi diploma

1 fő

Gazdasági ügyintéző

Szakközépiskola

1 fő

Gazdasági ügyintéző

Szakközépiskola

1 fő

Pénztáros

Érettségi

1 fő

Iskolatitkár

Érettségi

1 fő

Főiskolai diploma

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Egyetemi diploma

1 fő

Rendszergazda

Főiskolai diploma, rendszerprogramozói képesítés

1 fő

Portás

Szakközépiskola

1 fő

Karbantartó

Szakmunkásképző

1 fő

Udvari kisegítő

Szakmunkásképző

1 fő

Laboráns

Egyetemi diploma

1 fő

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

Lemorzsolódás:
2018/2019. tanév

I.félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 495 főből 1 fő (0,2 %)

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan: Az intézményben folyó pedagógiai munka alkalmas a lemorzsolódás veszélyének megelőzésére. A rögzített adatok alapján sem intézményi szintű, sem külső beavatkozásra nincs szükség.

II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 495 főből 3 fő (0,6 %).

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2018/2019. tanév II. félévére vonatkozóan: Figyelemmel arra, hogy a lemorzsolódási mutató az intézményben alacsony, a 2018/2019. tanév II. félévi adatszolgáltatása alapján a Győri Pedagógiai Oktatási Központ nem fogalmazott meg javaslatot a pedagógiai eredményességet javító intézkedésre.

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

2018/219. tanév

12/VIII. osztály

8 évfolyamos gimnázium

4,77

12. osztály

4 évfolyamos gimnázium

4,18

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

sorszám

osztály

foglalkozás

óraszám

1.

12. évfolyam

biológia érettségi előkészítő

2

2.

12. évfolyam

kémia felzárkóztatás

1

3.

8/IV.

matematika tehetséggondozás

1

4.

8. évfolyam

fizika tehetséggondozás

1

5.

8. évfolyam

kémia tehetséggondozás

1

6.

9-10. évfolyam

fizika tehetséggondozás

2

7.

11-12. évfolyam

német érettségi előkészítő

2

8.

5-11. évfolyam

elsősegély szakkör

1

9.

5/I.

matematika szakkör

1

10.

9-12. évfolyam

matematika

1

11.

12. évfolyam

biológia emelt érettségi felkészítés

2

12.

9-12. évfolyam

tőzsde szakkör

1

13.

12/VIII. osztály

magyar érettségi előkészítő

1

14.

7/III.

matematika tehetséggondozás

1

15.

5.

matematika felzárkóztatás

1

16.

6.-6/II.

matematika tehetséggondozás

1

17.

5-12.

robotika

1

18.

9-12.

fotószakkör

1

19.

12/VIII.

önismeret

1

20.

9/V.

önismeret

1

21.

6.

angol kompetencia felkészítő

1

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

1-4. évfolyam:

Az alsó tagozatban délelőtt zajlanak a tanítási órák, a gyerekek túlnyomó többsége a napközi otthonban, egy része pedig otthonában készül fel a következő napra. A napköziben egy óra a tanulásra, elmélyítésre, a tananyag rögzítésére szánt idő. Az alsós munkaközösség állásfoglalása, hogy annyi szóbeli és írásbeli feladat adható szorgalmi időben a tanulónak, amennyit ez alatt az egy óra alatt minden különösebb nehézség nélkül a gyermekek el tudnak végezni. Hétvégére az alsó tagozatban nem adunk házi feladatot, adható azonban ún. „szíves” feladat, melyet a tanulók saját választásuk szerint végezhetnek el. Adható még gyűjtőmunka, melyet csak otthoni körülmények között, esetleg szülői segítséggel tud megoldani a tanuló.

5-12. évfolyam:

A felső tagozatban az iskola tanulószobát működtet pedagógus felügyeletével. A játékon, levegőzésen túl tanulásra fordítható idő 1,5 óra. Ez idő alatt készítik el a diákok szóbeli és írásbeli feladataikat, beszélik meg tanárukkal a felmerült problémákat. A tanulószobát vezető pedagógus kapcsolatot tart a diákok szaktanáraival, osztályfőnökeivel.

A tanulók életkor szerinti változó, fokozatos terhelése:

 • 5-6. évfolyam 1,5-2 óra;
 • 7-8. évfolyam 2-2,5 óra
 • 9-12. évfolyam 3-4 óra intenzív tanulás.

Az írásbeli-szóbeli feladatok arányát az adott tantárgy határozza meg, azonban a kétféle feladattípus helyes arányára minden tantárgyon belül törekedni kell.

A feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy az egyes órák milyen időközönként kerülnek sorra a hét folyamán.

A számonkérések időzítését a szaktanároknak össze kell hangolnunk a tanulók egyenletes terhelésének biztosítása érdekében.

Hétvégére, tanítási szünetekre csak annyi feladat adható, amennyit egyébként egyik óráról a másikra kapnak a diákok.

A kötelező olvasmányok listáját a feldolgozást megelőző tanév végén ismertetni kell a tanulókkal.

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

A 2019/2020-as tanév rendjében meghatározottak szerint kompetencia- és nyelvi mérések. Az iskola pedagógiai programjában, a munkaközösségek által megbeszélt belső vizsgákra május hónapban kerül sor a meghatározott évfolyamok számára. Ezek pontos ideje, illetve az érintett tantárgyak köre az ütemtervben megtalálható.

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Évfolyam

Osztály

Létszám

1.

1.a

24

 

1.b

25

 

1.c

25

2.

2.a

26

 

2.b

28

3.

3.a

30

 

3.b

30

4.

4.a

30

 

4.b

28

5.

5.

36

 

5/I

35

6.

6.

31

 

6/II

36

7.

7.

35

 

7/III

34

8.

8.

27

 

8/IV

31

9.

9.

38

 

9/V

36

10.

10.

30

 

10/VI

26

11.

11.

32

 

11/VII.

30

12.

12.

30

 

12/VIII

28

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

A kollégiumi nevelőtanárok végzettségét a (3) bekezdés a) pontja tartalmazza.

b) a szabadidős foglalkozások körét,

Időszak

Időpont

Nevelési feladat

Megvalósulás

Hetente

hétfő    1845-1900

Csoportszellem kialakítása, fejlesztése.                Önismeret, énkép fejlesztése

Csoportfoglalkozás, játék a közösségi térben

 

h  – cs   1600-1815   1930-2100

Tanulás segítése, korrepetálás, számonkérés; A kollégisták adottságaik, képességeik optimális szintre emelése

Egyéni fejlesztés, Szilencium

 

hétfő  szerda  1915-2000 2000-2100

Egészséges és kulturált életmódra nevelés                           A szabadidő tartalmas, hasznos eltöltése                        Csapatszellem kialakítása, fejlesztése

Sportfoglalkozás a tornateremben vagy a sportpályán

 

kedd    1930-2100

Erkölcsi nevelés Felelősségvállalás másokért  Önkéntesség  Keresztény  erkölcsi értékrend kialakítása, elmélyítése Közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése  Önismeret fejlesztése

Biblia óra      Csoportfoglalkozás

 

csütörtök 1500-1600    2000-2100

Egészséges és kulturált életmódra, életvitelre nevelés   Környezeti nevelés                                                        Felelősi rendszer kialakítása

Takarítás, takarítás ellenőrzése

 

h, k, cs   1700-1815   1930-2100

Tanulás segítése, korrepetálás

Matematika,Kémia,Biológia  felzárkóztatás

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

A kollégiumi felvételhez jelentkezési lapot kell benyújtani. Kiskorú tanulót a szülő vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján, nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján vesszük fel.  A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A kollégiumi ellátás igénybevételének lehetőségeit Házirendünk tartalmazza.

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

Kollégiumi csoportok száma: 1

Kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók száma: 25 fő.

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

A pedagógusok végzettségét a (3) bekezdés a) pontja tartalmazza.

c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és továbbképző évfolyamok száma

Megtalálható az alapfok helyi tantervében.

f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,

Az alapfokú művészeti iskola félévi és év végi kiállítást szervez.

h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát. Képző-és iparművészeti ág

Alapfok 1.

Csoport neve

Tanulói létszám

1.a

22 fő

1.b

24 fő

Közelgő események

No event found!
augusztus

szeptember 2020

október
H
K
Sze
Cs
P
Sz
V
31
1
2
3
4
5
6
Events for augusztus

31

Events for szeptember

1

Events for szeptember

2

No Events
Events for szeptember

3

No Events
Events for szeptember

4

No Events
Events for szeptember

5

No Events
Events for szeptember

6

No Events
7
8
9
10
11
12
13
Events for szeptember

7

Events for szeptember

8

No Events
Events for szeptember

9

No Events
Events for szeptember

10

Events for szeptember

11

No Events
Events for szeptember

12

No Events
Events for szeptember

13

No Events
14
15
16
17
18
19
20
Events for szeptember

14

No Events
Events for szeptember

15

No Events
Events for szeptember

16

No Events
Events for szeptember

17

Events for szeptember

18

No Events
Events for szeptember

19

No Events
Events for szeptember

20

No Events
21
22
23
24
25
26
27
Events for szeptember

21

No Events
Events for szeptember

22

No Events
Events for szeptember

23

No Events
Events for szeptember

24

No Events
Events for szeptember

25

Events for szeptember

26

No Events
Events for szeptember

27

28
29
30
1
2
3
4
Events for szeptember

28

No Events
Events for szeptember

29

No Events
Events for szeptember

30

No Events
Events for október

2

Events for október

4

Elérhetőség

+36 96 510 170
iskola[at]peterfy.hu
Péterfy Sándor utca 2

9025  Győr Magyarország

OM-kód: 030546

Vezetőség

Igazgató lelkész: Csorba János
Igazgató: Kolarovszki Zoltán
Igazgatóhelyettes: Győryné Timár Henriette
Igazgatóhelyettes: Marekné Stubán Beáta
Óvodavezető: Tóthné Szebeni Gyöngyi
Gazdasági vezető: Kovácsné Hujber Krisztina