+36 96 510 170 iskola@peterfy.hu
Gimnázium

Felvételizőknek ,érdeklődőknek

PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, AMI ÉS KOLLÉGIUM

9025 Győr, Péterfy S. u. 2

Telefon: 96/510-170 Fax: 510-171

E-mail: iskola@peterfy.hu

Honlap: peterfy.hu

Igazgató: Kolarovszki Zoltán

Pályaválasztási felelős: Győryné Timár Henriette igh.

OM azonosító: 030546

TAGOZATKÓDOK:

0001   4 évfolyamos gimnázium természettudományi tagozat

0002   4 évfolyamos általános tantervű gimnázium

0003   4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi tagozat, 9. csatlakozó évf.

0004   8 évfolyamos gimnázium

Gimnáziumunk Győr belvárosának közvetlen közelében, a festői Rába-parton található. A XVI. század óta működő,modern épületekkel rendelkező intézményben ökumenikus szellemben, korszerű módszerekkel és eszközökkel készítjük fel a diákokat a felsőfokú tanulmányokra.

Gimnáziumunkban sokoldalú, az egyetemi tanulmányokat jól megalapozó ismeretekkel, igényes idegennyelv-tudással, kiemelkedő művészeti képzéssel, valamint keresztyén erkölcsi értékrend alapján neveljük diákjainkat.

 

Miért érdemes még Péterfys diáknak lenni?

Hitoktatás: hitoktatásban minden tanuló a saját vallásának megfelelően részesül az órarendbe
beépítve. Az ökumené szellemében testvéri kapcsolat fűz bennünket több hazai és külföldi
történelmi egyházhoz. Diákjaink bekapcsolódnak hazai és külföldi keresztyén ifjúsági szervezetek
életébe.

Választható idegen nyelvek: első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol,
német, francia, olasz (megfelelő létszámú érdeklődés esetén).
Az emelt nyelvi óraszámokon túl a tanulóknak lehetősége van szakköri keretek között anyanyelvi
tanárokkal való társalgásra, valamint nyelvvizsgákra, versenyekre való felkészülésre. Egyházi
kapcsolatainknak köszönhetően a diákok anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat
Németországban, az angol nyelvet pedig anyanyelvi lektor segítségével, illetve amerikai
egyetemisták által vezetett táborokban gyakorolhatják.

Informatika: a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett oktatjuk az informatika tárgyat. 59 db
számítógép és 75 db laptop, 26 interaktív tábla, 21 tablet és 12 aktív panel segíti a diákok és
tanárok közös munkáját.

Természettudományos tantárgyak: a 4 évfolyamos gimnáziumban a biológia, fizika, kémia és
matematika tantárgyakat csoportbontásban és emelt óraszámban tanítjuk.
Gépírás: a 7. és 8., illetve a 9. és 10. évfolyamokon a tanulók heti egy órában gépírás-oktatásban
részesülhetnek.

Pályázatok: Az intézmény sikeresen vesz részt több európai uniós pályázaton. A nevelőtestület
felkészült, és alkalmazza a legkorszerűbb kompetencia alapú és kooperatív tanítási-tanulási
technikákat, melyet interaktív táblák és korszerű szaktantermek segítenek. A tanórákon a tanulás
folyamatát „e-tananyagok” teszik hatékonnyá.

Felvételi előkészítés, tehetséggondozás: Felvételi előkészítés a 11. és 12. évfolyamon
tehetséggondozás keretei között működik, minden tanévben változóan a tanulók egyéni igényei
szerint. A tanórán túl szakkörökön, valamint versenyekre való egyéni felkészítés során
gyarapíthatják ismereteiket az érdeklődő tanulók. Csoportbontásban tanulnak a diákok az
informatika, idegen nyelv, hittan-, valamint a választott szakirányú órákon. A kutatni, elmélyülni
vagy szórakozni vágyó diákok számára 14000 kötet áll az iskolai könyvtárban rendelkezésre,
valamint ugyanennyi kötet az evangélikus gyülekezeti levéltárban.

Szakköreink: matematika, fizika, kémia, robotika, idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom,
könyvtárhasználat, önismeret, vizuális kultúra, énekkar, illetve igény szerint valamennyi
műveltségterületen.

Sport: labdajátékok (foci, kézi- röplabda és kosárlabda, úszás, iskolai keretek között
gyakorolhatók. Iskolánk helyet biztosít judo, kajak-kenu, röplabda sportágak edzéseinek.
Tanulóink nagy számban választják a vízi sportokat a csónakházak és uszodák közelsége miatt.

Továbbtanulási eredményeink:
Intézményünk a legjobb középiskolák rangsorában a diákok felvételi és versenyeredményei
alapján évek óta kiváló minősítést kap. Tanulóink pályaválasztása sokszínű. Az egyénre szabott
felkészítés eredményeképpen pl: műszaki, – orvosi egyetemen, gazdálkodási vagy bölcsészkaron
egyaránt sikeresen tanulnak.

Közösségi élet:
Diákok, pedagógusok, lelkészek, szülők szoros együttműködésének köszönhetően családias
légkörben zajlik a mindennapi iskolai élet. Rendezvényeink, vonzó programjaink kedveltek a
diákok körében. Iskolai szintű rendezvények, pl. csendesnapok, sportnapok, egészségnapok, sí
táborok, kenutúrák, Balatont és a Fertő tavat kerülő kerékpártúrák, külföldi utazások, zenei
koncertek teszik emlékezetessé a Péterfys diákéveket.

Jövőkép:
Az intézmény és fenntartója, a Győri Evangélikus Egyházközség kiemelt állami támogatás
segítségével korszerű épületekkel bővült és teljesen megújult. Mindez lehetővé teszi, hogy
tanulóink 21. századi körülmények között még korszerűbb és alaposabb ismeretekre tegyenek
szert.

Közelgő események

No event found!

március 2023

H
K
Sze
Cs
P
Sz
V
30
31
1
2
3
4
5
Események: március

1

No Events
Események: március

2

No Events
Események: március

3

No Events
Események: március

4

No Events
Események: március

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Események: március

6

No Events
Események: március

7

No Events
Események: március

8

No Events
Események: március

9

No Events
Események: március

10

No Events
Események: március

11

No Events
Események: március

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Események: március

13

No Events
Események: március

14

No Events
Események: március

15

Események: március

16

No Events
Események: március

17

No Events
Események: március

18

No Events
Események: március

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Események: március

20

No Events
Események: március

21

No Events
Események: március

22

No Events
Események: március

23

No Events
Események: március

24

No Events
Események: március

25

No Events
Események: március

26

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Események: március

27

Események: március

28

No Events
Események: március

29

No Events
Események: március

30

Események: március

31

Elérhetőség

+36 96 510 170
iskola[at]peterfy.hu
Péterfy Sándor utca 2

9025  Győr Magyarország

OM-kód: 030546

Vezetőség

Igazgató lelkész: Csorba János
Igazgató: Kolarovszki Zoltán
Igazgatóhelyettes: Győryné Timár Henriette
Igazgatóhelyettes: Murányi Péter
Igazgatóhelyettes: Marekné Stubán Beáta
Óvodavezető: Tóthné Szebeni Gyöngyi
Gazdasági vezető: Hujber Krisztina