+36 96 510 170 iskola@peterfy.hu
Gimnázium

Képzési formák, jelentkezés és felvétel

Minden tagozatra érvényes

Felvételi workshop /gimnáziumunk sajátosságairól/: 2022. november 15. 16:00
Felvételi tájékoztató: 2022. november 15. 17:00

Központi írásbeli felvételi: 2023. január 21. 10.00 óra

Minden tagozaton a pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 31. 14.00 óra.

Az egységes írásbeli vizsga eredményét 2023. február 6-án hozzuk nyilvánosságra. Ezen a napon 8.00-16.00 óráig lehetőséget biztosítunk a kiértékelt feladatlapok megtekintésére.

A jelentkezési lapok gimnáziumunkba történő beérkezésének időpontja: 2023. február 22.

A negyedik osztályosok számára jelentkezési lap iskolánkban is kérhető.

Személyes találkozás a családokkal előzetes beosztás szerint 2023. február 28. – március 1.

Gyülekezeti tagság esetén lelkészi (plébánosi) ajánlást kérünk.

Az ideiglenes felvételi jegyzék 2023. március 17-én tesszük közzé.

A jelentkezők rangsorolása (minden tagozaton) a fentiekben meghatározottak alapján történik. Azonos pontszám esetén a tanulókról egyházi elkötelezettségük alapján döntünk.

Az iskola közvetlen szomszédságában korszerű, modern, minden igényt kielégítő kollégium működik.

0001      4 évfolyamos gimnázium
természettudományi tagozat (10 fő)

Ezt a képzést elsősorban az egészségügyi, agrár, műszaki, gazdálkodási és tanár szakok iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk, valamint azoknak is, akik magas szinten kívánják elsajátítani az idegen nyelveket is. A természettudományos képzés és az idegen nyelvi tudás alkalmassá teszi diákjainkat jeles bel- és külföldi egyetemeken való továbbtanulásra.

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. 10 óra, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.

A felvételi pontok számítása:

Elérhető maximális pontszám:            100 pont

  • 50% – felvételi dolgozatok eredményének átlaga,
  • 50% – 7. osztály év vége, 8. osztály félév, készségtárgyak nélkül számított átlag tízszerese,
  • a matematika, kémia, fizika, biológia tantárgyakból 7. év végén és 8. félévkor 4 vagy annál jobb érdemjegy (ha ez a feltétel nem teljesül, nem kerül rangsorolásra sem a tanuló).

0002      4 évfolyamos általános tantervű gimnázium (20 fő)

Erre a képzésre azokat a tanulókat várjuk, akiknek még nincs leendő pályájukról biztos elképzelésük, azonban nyitottak bármely tanulmányterület mélyebb megismerésére, akiknek fontos az idegennyelv-tudás és motiváltak arra, hogy az egyetemi tanulmányokra igényesen készüljenek. A képzés utolsó két évfolyamán intenzív felkészítés folyik a választott tanulmányterületeken.

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. 10.00 óra, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.

A felvételi pontok számítása:

Az elérhető maximális pontszám:       100 pont

  • 50% – felvételi dolgozatok eredményének átlaga,
  • 50% – 7. osztály év vége, 8. osztály félév, készségtárgyak nélkül számított átlag tízszerese.

0003      4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi
tagozat 9. csatlakozó évfolyam (10 fő)

Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az általános iskolában a már tanult angol vagy német nyelvet magas szinten kívánják elsajátítani, és még nincsen kialakult elképzelésük a továbbtanulásról. Motiváltak arra, hogy az egyetemi tanulmányokra igényesen felkészüljenek. A képzés utolsó két évfolyamán intenzív felkészítés folyik a választott tanulmányterületeken.

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. 10.00 óra, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség, valamint szóbeli meghallgatás idegen nyelvből.

A felvételi pontok számítása:

Az elérhető maximális pontszám:       100 pont.

Szóbeli meghallgatás a tanult idegen nyelven: 2023. február 28. – március 1.

  • 50% – felvételi dolgozatok eredményének átlaga,
  • 30% – 7. osztály év vége, 8. osztály félév, készségtárgyak nélkül számított átlag tízszerese,
  • 20% – a nyelvi felvételi eredménye.

0004      8 évfolyamos gimnázium (30 fő)

A 8 évfolyamos gimnáziumot azoknak a kisdiákoknak ajánljuk, akik könnyen tanulnak, motiváltak az új ismeretek befogadására, jó nyelvérzékük van, s az átlagnál magasabb elvárásoknak is meg tudnak felelni.

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. 10.00 óra, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.

A felvételi pontok számítása:

Az elérhető maximális pontszám:       100 pont

  • 50% – felvételi dolgozatok eredményének átlaga
  • 50% – 4. osztály félév készségtárgyak nélkül számított átlag tízszerese

Miért érdemes még Péterfys diáknak lenni?

Hitoktatás: hitoktatásban minden tanuló a saját vallásának megfelelően részesül az órarendbe
beépítve. Az ökumené szellemében testvéri kapcsolat fűz bennünket több hazai és külföldi
történelmi egyházhoz. Diákjaink bekapcsolódnak hazai és külföldi keresztyén ifjúsági szervezetek
életébe.

Választható idegen nyelvek: első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol,
német, francia, olasz (megfelelő létszámú érdeklődés esetén).
Az emelt nyelvi óraszámokon túl a tanulóknak lehetősége van szakköri keretek között anyanyelvi
tanárokkal való társalgásra, valamint nyelvvizsgákra, versenyekre való felkészülésre. Egyházi
kapcsolatainknak köszönhetően a diákok anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat
Németországban, az angol nyelvet pedig anyanyelvi lektor segítségével, illetve amerikai
egyetemisták által vezetett táborokban gyakorolhatják.

Informatika: a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett oktatjuk az informatika tárgyat. 59 db
számítógép és 75 db laptop, 26 interaktív tábla, 21 tablet és 12 aktív panel segíti a diákok és
tanárok közös munkáját.

Természettudományos tantárgyak: a 4 évfolyamos gimnáziumban a biológia, fizika, kémia és
matematika tantárgyakat csoportbontásban és emelt óraszámban tanítjuk.
Gépírás: a 7. és 8., illetve a 9. és 10. évfolyamokon a tanulók heti egy órában gépírás-oktatásban
részesülhetnek.

Pályázatok: Az intézmény sikeresen vesz részt több európai uniós pályázaton. A nevelőtestület
felkészült, és alkalmazza a legkorszerűbb kompetencia alapú és kooperatív tanítási-tanulási
technikákat, melyet interaktív táblák és korszerű szaktantermek segítenek. A tanórákon a tanulás
folyamatát „e-tananyagok” teszik hatékonnyá.

Felvételi előkészítés, tehetséggondozás: Felvételi előkészítés a 11. és 12. évfolyamon
tehetséggondozás keretei között működik, minden tanévben változóan a tanulók egyéni igényei
szerint. A tanórán túl szakkörökön, valamint versenyekre való egyéni felkészítés során
gyarapíthatják ismereteiket az érdeklődő tanulók. Csoportbontásban tanulnak a diákok az
informatika, idegen nyelv, hittan-, valamint a választott szakirányú órákon. A kutatni, elmélyülni
vagy szórakozni vágyó diákok számára 14000 kötet áll az iskolai könyvtárban rendelkezésre,
valamint ugyanennyi kötet az evangélikus gyülekezeti levéltárban.

Szakköreink: matematika, fizika, kémia, robotika, idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom,
könyvtárhasználat, önismeret, vizuális kultúra, énekkar, illetve igény szerint valamennyi
műveltségterületen.

Sport: labdajátékok (foci, kézi- röplabda és kosárlabda, úszás, iskolai keretek között
gyakorolhatók. Iskolánk helyet biztosít judo, kajak-kenu, röplabda sportágak edzéseinek.
Tanulóink nagy számban választják a vízi sportokat a csónakházak és uszodák közelsége miatt.

Továbbtanulási eredményeink:
Intézményünk a legjobb középiskolák rangsorában a diákok felvételi és versenyeredményei
alapján évek óta kiváló minősítést kap. Tanulóink pályaválasztása sokszínű. Az egyénre szabott
felkészítés eredményeképpen pl: műszaki, – orvosi egyetemen, gazdálkodási vagy bölcsészkaron
egyaránt sikeresen tanulnak.

Közösségi élet:
Diákok, pedagógusok, lelkészek, szülők szoros együttműködésének köszönhetően családias
légkörben zajlik a mindennapi iskolai élet. Rendezvényeink, vonzó programjaink kedveltek a
diákok körében. Iskolai szintű rendezvények, pl. csendesnapok, sportnapok, egészségnapok, sí
táborok, kenutúrák, Balatont és a Fertő tavat kerülő kerékpártúrák, külföldi utazások, zenei
koncertek teszik emlékezetessé a Péterfys diákéveket.

Jövőkép:
Az intézmény és fenntartója, a Győri Evangélikus Egyházközség kiemelt állami támogatás
segítségével korszerű épületekkel bővült és teljesen megújult. Mindez lehetővé teszi, hogy
tanulóink 21. századi körülmények között még korszerűbb és alaposabb ismeretekre tegyenek
szert.

Közelgő események

No event found!

június 2023

H
K
Sze
Cs
P
Sz
V
29
30
31
1
2
3
4
Események: május

29

Események: május

30

Események: június

1

No Events
Események: június

2

No Events
Események: június

3

No Events
Események: június

4

5
6
7
8
9
10
11
Események: június

5

No Events
Események: június

6

No Events
Események: június

7

No Events
Események: június

8

No Events
Események: június

9

No Events
Események: június

10

Események: június

11

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Események: június

12

Események: június

13

No Events
Események: június

14

No Events
Események: június

15

Események: június

16

Események: június

17

No Events
Események: június

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Események: június

19

Események: június

20

No Events
Események: június

21

Események: június

22

No Events
Események: június

23

No Events
Események: június

24

No Events
Események: június

25

26
27
28
29
30
1
2
Események: június

26

Események: június

27

No Events
Események: június

28

No Events
Események: június

29

No Events
Események: június

30

No Events

Elérhetőség

+36 96 510 170
iskola[at]peterfy.hu
Péterfy Sándor utca 2

9025  Győr Magyarország

OM-kód: 030546

Vezetőség

Igazgató lelkész: Csorba János
Igazgató: Kolarovszki Zoltán
Igazgatóhelyettes: Győryné Timár Henriette
Igazgatóhelyettes: Murányi Péter
Igazgatóhelyettes: Marekné Stubán Beáta
Óvodavezető: Tóthné Szebeni Gyöngyi
Gazdasági vezető: Hujber Krisztina