Hírek - részletek

Munkatársat keresünk

A Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium pályázatot hirdet laboráns állás betöltésére.

A pályázat tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát, tapasztalatait, egyéni készségei és kompetenciáit. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, laboráns végzettség (szakirányú technikus végzettség, pl.: vegyésztechnikus, általános analitikus, élelmiszeranalitikus, stb.);  a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66§ (1) bekezdése szerinti alkalmazási feltételek fennállása.

Elvárt kompetenciák:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

 • önállóság

 • pontosság, rugalmasság, kiváló kooperatvitás

Ellátandó fontosabb feladatok (munkaköri leírás szerint):

 • A kémia, fizika, biológia tantárgy tanórái és fakultációs óráira kísérletek előkészítése.

 • Az órák utáni rend visszaállítása.

 • A szükséges anyagok (vegyszerek, felszerelések, stb.) beszerzése, megrendelése (az előzőekben felsorolt tantárgyakhoz), szükség esetén árajánlatok érése.

 • A szertárak rendjének fenntartása, az ennek leltározásában való részvétel.

 • A rábízott tantermek és szertárak közvetlen felügyelete.

 • A szaktantermek és szertárak leltárállományának és anyagkészletének felelős megőrzése és időszakonkénti ellenőrzése.

 • A szertár karbantartásában való közreműködés, a veszélyes anyagok megfelelő kezelése, azokról nyilvántartás vezetése. A keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról történő gondoskodás.

 • A termek és szertárak működésével kapcsolatos egyéb feladatok.

Fizetés és juttatások: a 326/2013. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A pályázat határideje: 2017. november 30. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.) igazgatójának, Hallgatóné Hajnal Juditnak címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. Elektronikusan a pályázatokat az iskola@peterfy.hu címre várjuk, Hallgatóné Hajnal Judit igazgatónak címezve. A pályázat elbírálási határideje: 2017. december 4.